Значение и видове ипотечни кредити

Кредитите обезпечен с ипотека на жилището или друго недвижимо имущество се наричат ипотечни кредити. Те са дългосрочни заеми и основно се делят на два типа.

Единият вид са целеви ипотечни кредити, а другият се наричат нецелеви ипотечни кредити и обслужват текущи нужди.

При целевите ипотечни кредити средствата се използват единствено по предназначение. Те се разделят на:

Кредити за покупка на жилища, към които се отнасят къщи, апартаменти, ателиета, офиси, гаражи или други недвижими имоти. Без значение е дали имота, който ще се закупува вече построен или тепърва ще се строи, допуска се, че може дори да е в процес на строеж. За тези ипотечни кредити, банковите институции отпускат средства, които условно се предоставят, с цел обезпечение на заема. Ипотеката в най-честите случаи се прави върху самия закупуван имот. В някои случаи се ипотекира друг недвижим имот или се дава като гарант на трети лица.

Продължете да четете Значение и видове ипотечни кредити

Ипотечен кредит за жилище

Ипотечни кредити са дългосрочни кредити. При тях се използва гарант за обезщетение на недвижимия имот, който се закупува, предстои да бъде закупен и в по-редки случаи недвижим имот на друг собственик, който застава като посредник от страна на кредитоискателя.

Размера на ипотечните кредити, се определя от пазарната цена на имота. Тя е посочена в нотариалния акт за покупко-продажба и обикновено е в размер по-нисък от размера на отпуснатия кредит. Като допълнително уточнение трябва в акта да бъде вписано, каква част от цената се заплаща от банков кредит. Сумите за продавача по сделката се превеждат директно към неговата сметка.

Продължете да четете Ипотечен кредит за жилище